วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ลิพิด

1. http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/biochem_web/Lipid.htm

2. http://school.obec.go.th/mclschool/6.2.2/Lipid.htm

3. http://www.damrong.ac.th/dstelecenter/website_student2008/science/science19

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น