วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เฮกเซน

1.http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=1&ID=922.http://th.wikipedia.org/wiki/ตัวทำละลาย3. http://library.uru.ac.th/webdb/images/charpa_capro.html

1 ความคิดเห็น:

  1. have good dream

    เค้าไห้90คะแนนนะ

    ให้มากเดี๋ยวอิจฉาแย่เลย

    ตอบลบ