วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ข้อสอบสารชีวโมเลกุล

1.http://www.vcharkarn.com/exam/index.php/set/794

2.http://gotoknow.org/blog/kroonit/157040

3.http://school.obec.go.th/mclschool/6.2.2/L2.htm

4.http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=279

5.http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=24

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น